Informace pro pedagogické pracovníky ohledně akreditací MŠMT v systému DVPP.

Dne 1. září 2023 nabývá účinnosti novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v jejímž důsledku dochází zejména ke zrušení akreditací vzdělávacích programů průběžného vzdělávání (studium k prohloubení odborné kvalifikace dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.), dopad má i na délku platnosti akreditace vzdělávacích programů či řízení o akreditaci. (Aktualizace dne 16. 6. 2023).

Manažerské shrnutí

Dne 7. června 2023 prezident ČR podepsal novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Většina změn je účinná k 1. září 2023

Základní změny v oblasti akreditací v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účinné od 1. září 2023

  • Zrušení akreditací průběžného vzdělávání.
  • Ukončení platnosti akreditací udělených podle zákona o pedagogických pracovnících, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely, a to 18 měsíců od dne 1. září 2023.
  • Povinnost akreditace všech kvalifikačních a specializačních studií realizovaných vysokými školami v rámci celoživotního vzdělávání.
  • Požadavek na nastavení a realizace systému vnitřního hodnocení kvality u akreditovaných programů, tj. u kvalifikačních a specializačních studií
  • Rozšíření poskytovatelů studia vedoucího ke splnění kvalifikačních předpokladů učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ (tzv. DPS) o zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
  • Povinnost oznámit ministerstvu bezodkladně změnu v uskutečňování akreditovaného vzdělávacího programu.

1)     Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků

a) zrušení akreditací

Novela zákona přinese zúžení rozsahu akreditací vzdělávacích programů systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a to tím způsobem, že nadále nebudou akreditovány vzdělávací programy k prohlubování odborné kvalifikace (tzv. průběžné vzdělávání).

Nic se nemění na tom, že pedagogičtí pracovníci jsou i nadále povinni si obnovovat, udržovat a doplňovat kvalifikaci. Tyto prohlubující či průběžné vzdělávací programy tak budou i nadále součástí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a zůstanou důležitou složkou jejich profesního rozvoje.

Zároveň již není akreditace vzdělávacích programů prohlubujícího vzdělávání podmínkou pro čerpání finančních prostředků z dotačních programů, zejména z tzv. šablon Operačního programu Jan Amos Komenský nebo výzev v rámci Národního plánu obnovy.

Odkaz na webové stránky MŠMT – další vzdělávání pedagogických pracovníků.